Dalinimasis geraja patirtimi

Spalio 10 d. vedžiau kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Patyriminių metodų taikymo galimybės ugdymo procese“. Dalyviai - Beržų progimnazijos klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, administracijos atstovai. Labai gavau gerą grįžtamąjį ryšį, esu laiminga, kad pavyko įgyvendinti tai, ką ir norėjau. Su Dėkingumu