Mokytoja Jolanta
Jolanta Vaitkevičienė


Posakis, kuriuo vadovaujuosi gyvenime ir darbe:
„Neruoški vaiko gyvenimui, leiski jam gyventi čia ir
  dabar!“AŠ ESU PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA METODININKĖ. MOKYKLOJE DIRBU 24 METUS.
1992 M. PANEVĖŽIO AUKŠTESNIOJOJE PEDAGOGIKOS MOKYKLOJE BAIGIAU  IKIMOKYKLINIO UGDYMO SPECIALYBĘ;
1998M. ŠIAULIŲ UNIVERSITĖTE BAIGIAU PRADINIO UGDYMO SPECIALYBĘ;
2007 M. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITĖTE ĮGIJAU EDUKOLOGIJOS MAGISTRO (UGDYMO ORGANIZAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS) DIPLOMĄ.
1999 M. SUTEIKTA VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS KVALIFIKACIJOS KATEGORIJA.
2004 M. SUTEIKTA MOKYTOJOS METODININKĖS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA.
NUO 1998-2005 METŲ DIRBAU PAGAL ATVIROS LIETUVOS FONDO PROGRAMĄ, ORIENTUOTĄ Į  MOKINĮ IR TĖVUS „GERA PRADŽIA“ („STEP BY STEP“).
2012 M. VASARĄ STAŽAVAUSI ANGLIJOJE. TRIS SAVAITES MOKIAUSI ANGLŲ KALBOS MORGATE MIESTE.
2012 M. LAPKRITĮ STAŽAVAUSI LONDONE. LANKIAUSI TRIJOSE MOKYKLOSE, STEBĖJAU VEIKLĄ, DALINOMĖS PATIRTIMI. 


„Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės: pareigingumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, tikėjimas tuo ką darau, noras dalyvauti nuolatinėje kaitoje, darbinės aplinkos kūrimas, užsibrėžtų tikslų siekimas gali būti sėkmingai panaudotas socialiai aktyvios kartos ugdyme.

NUO 1998 METŲ VADOVAUJU DAINAVIMO STUDIJAI "SPALVOTOS NATOS"

Anglų kalbos stažuotė Margate miestelyje Anglijoje.
Stažuotė Londone 2012 m. lapkritį. Lankiausi trijose 
mokyklose, stebėjau veiklą, dalinomės patirtimi: