Mokytoja JolantaJolanta Vaitkevičienė

Posakis, kuriuo vadovaujuosi gyvenime ir darbe:
„Neruoški vaiko gyvenimui, leiski jam gyventi čia ir dabar!“


AŠ ESU PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA METODININKĖ. MOKYKLOJE DIRBU 23 METUS.
1992 M. PANEVĖŽIO AUKŠTESNIOJOJE PEDAGOGIKOS MOKYKLOJE BAIGIAU  IKIMOKYKLINIO UGDYMO SPECIALYBĘ;
1998M. ŠIAULIŲ UNIVERSITETE BAIGIAU PRADINIO UGDYMO SPECIALYBĘ;
2007 M. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE ĮGIJAU EDUKOLOGIJOS MAGISTRO (UGDYMO ORGANIZAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS) DIPLOMĄ.
1999 M. SUTEIKTA VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS KVALIFIKACIJOS KATEGORIJA.
2004 M. SUTEIKTA MOKYTOJOS METODININKĖS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA.
NUO 1998-2005 METŲ DIRBAU PAGAL ATVIROS LIETUVOS FONDO PROGRAMĄ, ORIENTUOTĄ Į  MOKINĮ IR TĖVUS „GERA PRADŽIA“ („STEP BY STEP“).
2012 M. VASARĄ STAŽAVAUSI ANGLIJOJE. TRIS SAVAITES MOKIAUSI ANGLŲ KALBOS MORGATE MIESTE.
2012 M. LAPKRITĮ STAŽAVAUSI LONDONE. LANKIAUSI TRIJOSE MOKYKLOSE, STEBĖJAU VEIKLĄ, DALINOMĖS PATIRTIMI. 
NEABEJOJU, KAD MANO ŽINIOS, ĮGŪDŽIAI, PRAKTINĖ PATIRTIS BEI ASMENINĖS SAVYBĖS: PAREIGINGUMAS, ATSAKINGUMAS, KŪRYBIŠKUMAS, INICIATYVUMAS, TIKĖJIMAS TUO KĄ DARAU, NORAS DALYVAUTI NUOLATINĖJE KAITOJE, DARBINĖS APLINKOS KŪRIMAS, UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ SIEKIMAS GALI BŪTI SĖKMINGAI PANAUDOTAS SOCIALIAI AKTYVIOS KARTOS UGDYME.


NUO 1998 METŲ VADOVAUJU DAINAVIMO STUDIJAI "SPALVOTOS NATOS"
2017 M. KOVO 17 D. ORGANIZAVAU RESPUBLIKINĘ MOKSLINĘ - PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ 

„ GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS XXI A. MOKYKLOJE”


KONFERENCIJOJE SKAIČIAU PRANEŠIMĄ „TYRIMAS: KAM PIRMENYBĘ PER PASAULIO PAŽINIMO PAMOKAS TEIKIA 3-4 KLASIŲ MOKINIAI?“.TARPTAUTINIAI TYRIMAI RODO, KAD GAMTOS MOKSLAI LABIAUSIAI MOKINIUS DOMINANTIS IR GERIAUSIAI VERTINAMAS MOKYMO DALYKAS. TYRIMAS PARODĖ, JOG IR LIETUVIŲ MERGAITĖS IR BERNIUKAI NORI 3 IR DAUGIAU PASAULIO PAŽINIMO PAMOKŲ PER SAVAITĘ.VEDŽIAU PRAKTINĮ UŽSIĖMIMĄ: PASAULIO PAŽINIMO PAMOKA 
"VANDUO IR JO SAVYBĖS"
PAPUOŠIAU SAVO IR MOKINIŲ IDĖJOMIS IR DARBAIS MOKYKLĄ. DARBAS "ANTARKTIDA" IR "UŽUOLAIDA IŠ PLASTIKINIŲ BUTELIŲ DUGNELIŲ"

2016 M. LAPKRIČIO 26 D. DALYVAVAU PARODOJE „MOKYKLA 2016“ – SVARBIAUSIAS LIETUVOS ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS METŲ RENGINYS. JAME SUSITINKA, MOKOSI IR GERĄJA PATIRTIMI DALIJASI ŠVIETIMO CENTRŲ IR MOKYKLŲ VADOVAI, VERSLO ĮMONIŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI, MOKYTOJAI, MOKINIAI IR JŲ TĖVAI. 


2016 M. LAPKRIČIO 25 D. DALYVAVAU TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE (NE)GALIA: APIE VAIKŲ SU YPATINGAIS POREIKIAIS UGDYMĄ. KONFERENCIJOS TIKSLAS: GERINTI PEDAGOGŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS IR GILINTI TEORINES ŽINIAS INKLIUZIJOS SRITYJE, TAIP PAT PLĖSTI PEDAGOGŲ, BESIDOMINČIŲ YPATINGŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMU, TINKLĄ. ŠI KONFERENCIJA - PUIKI GALIMYBĖ IŠGIRSTI UŽSIENIO PROFESIONALŲ MINTIS INKLIUZINIO MOKYMO(SI) TEMA, PASIDALINTI SITUACIJOMIS, SU KURIOMIS SUSIDURIAME DARBO SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAIS METU.


SU GERBIAMA AUSTĖJA LANDSBERGIENE

2016 m. balandžio 13 d. lankiausi Šiaulių Centro pradinėje mokykloje.


Anglų kalbos stažuotė Margate miestelyje Anglijoje.
Stažuotė Londone 2012 m. lapkritį. Lankiausi trijose 

mokyklose, stebėjau veiklą, dalinomės patirtimi: