Klasės tradicijos


Kavos valandėlė, arbatėlėGimtadienio dainelė ir sveikinimasĮ filmo seansą kartu su mokytoja


Kitokie tėvų susirinkimai

Šventė pusmečio baigimo proga


Išvykos ir ekskursijos


Rugsėjo 3 d. sveikinome vasarą savo gimimo dienos šventę atšventusius: 
KASPARĄ, MINDAUGĄ, GIRIŲ, MINIJŲ, DONATĄ, SINTIJĄ, ALEKSANDRĄ IR EMĄ.