Pasidžiaukime


MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ3a klasės mokinys GIRIUS MARKUTIS dalyvavo XXIII Internacional Contest My World piešinių konkurse „I will tell you about my homeland“ (Lenkija) „Aš tau pasakysiu apie savo tėvynę" pelnė Diplomą. Mokinį dalyvauti konkurse paskatino mokytoja J. Vaitkevičienė.


Gegužės 17 d. SVEIKINAME mūsų sportininkus SINTIJĄ, ALEKSANDRĄ, DINARĄ, DŽESTINĄ, MINDAUGĄ, GIRIŲ ir EINARTĄ II vieta virvės traukime ir I vieta turizmo rungtyje.
VALIO...
Gegužės 15 d. 2b ir 3a klasės mokiniai dalyvavo tradiciniame pavasariniame renginyje, jau daug metų iš eilės pripildantis biblioteką džiugaus vaikų klegesio – meninio skaitymo konkurse, kurį organizavo Smėlynės biblioteka. Pagerbiant šiuos jubiliejinius mūsų šaliai metus, konkurso tema buvo „SKAITAU LIETUVĄ“. Dalyvavo mokiniai iš penkių miesto ir vienos rajono mokyklos. Savo eilėraščius deklamavo 2b klasės mokiniai URTĖ PUKĖNAITĖ V.Palčinskaitė "Žvaigždelės istorija", MIGLĖ ČIPLYTĖ M.Marcinkevičius "Laikrodukas", LUKNĖ SKUMBINAITĖ V.Palčinskaitė "Gimtadienis" (pradinių klasių vyresnioji mokytoja K.Klimkevičienė) ir MILVYDAS PETRULIS B.Sruoga "Tauras". (Pradinių klasių mokytoja metodininkė J.Vaitkevičienė). Luknė buvo pastebėta ir jai padėkota už kalbos taisyklingumą. Nepaisant įvairių baimių, viskas praėjo sklandžiai. Niekas nepamiršo žodžių, trumpesnių eilėraščių posmus keitė prozos kūriniai, jaunieji skaitytojai su žiūrovais dalinosi ne tik skaitomo kūrinio turiniu bei emocija, bet ir savo nuotaika. O buvo ir tokių, kurie skaitymą pavertė mini spektakliu su kaukėmis ir dekoracijomis. Pasirodžius paskutiniam dalyviui, norėjosi tik ploti ir ...prašyti viską dar kartą pakartoti!


Pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Vaitkevičienė
Gegužės 15 d. Sveikiname MILVYDĄ, kuris dalyvavo meninio skaitymo konkurse ir pelnė padėkos raštą.


Balandžio 26 d. mokyklos aktų salėje vyko 1-4 klasių skaitovų konkursas. Toks konkursas mūsų mokykloje rengiamas kasmet, bet šiais metais Vytauto Landsbergio, Eduardo Mieželaičio, Balio Sruogos, Mariaus Marcinkevičiaus, Violetos Palčinskaitės eilėraščius, eiliuotas pasakas deklamavo net 17 pradinių klasių mokinių. Eilėraščius lengva skaityti ir smagu deklamuoti. Jie apie viską: apie mamytę, tėvelį, mokyklą, žaidimus, ... Šiuolaikiniame pasaulyje eilėraštis – tai pauzė, galimybė nors trumpam susimąstyti ir pasigrožėti. Oi, kaip gražiai, skleisdami pavasarinį džiaugsmą, šilumą ir meilę eiles deklamavo mūsų skaitovai. Stebino bei džiugino vertinimo komisijos nares: pradinių klasių mokytoją metodininkę D.Naugžemienę, lietuvių kalbos vyr.mokytoją V.Batavičienę ir bibliotekininkę A.Žilytę.  Po to su nekantrumu visi laukė šio konkurso rezultatų. Džiaugiamės ir sveikiname 3b klasės mokinį Justą Misevičių bei jo mokytoją D.Mikėnienę. Šis mokinys gegužės mėnesį atstovaus mūsų mokyklą miesto meninio skaitymo konkurse, kuris vyks A.Lipniūno progimnazijoje. Antrą vietą užėmė 2 b klasės mokinė Luknė Skumbinaitė (vyr.mokytoja K.Klimkevičienė) ir trečias buvo 3a klasės mokinys Milvydas Petrulis (mokytoja metodininkė J.Vaitkevičienė).

Lietuviški žodžiai — kaip bangos:
Žiloji lietuvių kalba
Kaip Nemunas pievomis rangos
Per amžius — tautos pažiba!
Didinga, galinga, svajinga,
Daininga plati jos tėkmė.
Pasauly mums nieko nestinga,
Kol skamba kaip auksas giesmė:

— Tykiai tykiai
Nemunėlis teka…

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė J.VaitkevičienėDALYVAVOME PANEVĖŽIO MIESTO SKAITYMO SKATINIMO PROJEKTO "PER KNYGĄ - Į GAMTĄ" KONKURSE "ŠIMTMEČIO IŠMINTIS KNYGOJE SUDĖTA"
KOMANDĄ SUDARĖ 3a KLASĖS ir 4b KLASĖS MOKINIAI DINARA KRIAUČIŪNAITĖ ir BENAS BALČIŪNAS. KOMANDA Į MOKYKLĄ GRĮŽO SU PADĖKOS RAŠTU> SVEIKINAME


DALYVAVOME UGDYMO KARJERAI MIESTO KONKURSE „PASIMATUOK PROFESIJĄ“

BALANDŽIO 12 D. 3A KL. MOKINIAI EINARTAS SURVILA IR DINARA KRIAUČIŪNAITĖ (MOKYTOJA METODININKĖ J. VAITKEVIČIENĖ) BEI 3B KL. MOKINIAI VIKA ZGURSKYTĖ IR JUSTAS MISEVIČIUS (MOKYTOJA METODININKĖ D. MIKĖNIENĖ) DALYVAVO PANEVĖŽIO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 3 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI KONKURSE „PASIMATUOK PROFESIJĄ“. RENGINIO TIKSLAS – SUSIPAŽINTI SU PROFESIJŲ ĮVAIROVE, SUŽINOTI, KUR IR KAIP GALIMA ĮSIGYTI PATIKUSIĄ SPECIALYBĘ, PRAKTIŠKAI IŠBANDYTI SAVE KURIOJE NORS SRITYJE, SUSIPAŽINTI SU DRAUGAIS. MŪSŲ KOMANDOS TREČIOKAI IŠRADINGAI ATLIKO ĮVAIRIAS KŪRYBINES IR PRAKTINES UŽDUOTIS IR AKTYVIAI DALYVAVO VIKTORINOJE APIE PROFESIJAS.
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PIRMININKĖ JOLANTA VAITKEVIČIENĖ

KOVO 8 D. DIDELIS BŪRYS MATEMATIKOS MYLĖTOJŲ, NET 10 TREČIOKŲ IR 10 KETVIRTOKŲ, VARŽĖSI DĖL GERIAUSIO MATEMATIKO VARDO. UŽDUOTIS RENGUSIOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS A. ALEKNAVIČIENĖ, K. KLIMKEVIČIENĖ IR V. ŪSIENĖ PASISTENGĖ, JOG MOKINIAI, SPRĘSDAMI JAS, TURĖTŲ PRITAIKYTI NE TIK TURIMAS ŽINIAS, BET IR ĮVAIRIAS MATEMATIKOS GUDRYBES. PASISEKĖ TIK PATIEMS GERIAUSIEMS MŪSŲ MOKYKLOS MOKINIAMS: 3A KL. MOKINIUI EINARTUI SURVILAI (MOKYT. J. VAITKEVIČIENĖ) IR 4A KL. MOKINIUI GIRIUI GRINKEVIČIUI (MOKYT. R. KIBIENĖ).
SVEIKINAME 3–4 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS MOKYKLOS ETAPO LAIMĖTOJUS IR JŲ MOKYTOJAS.
 
KASPARAS LAIMĖJO MOKYKLOJE ŠAŠKIŲ TURNYRĄ IR ATSTOVAUS MOKYKLĄ MIESTE. SVEIKINAME!!!


PASKATINAU MINDAUGĄ, EINARTĄ IR GVIDĄ UŽ TAI, KAD PER PUSMETĮ PERSKAITĖ PO 12 KNYGŲ 😊 . ŠAUNUOLIAI!GIRIUS PER I PUSMETĮ PERSKAITĖ 14 KNYGŲ IR SU MOKYTOJA ĖJO Į FILMĄ
„BĖGANTIS LABIRINTU“


SVEIKINAME PIRMO PUSMEČIO PIRMŪNUS
GIRIŲ IR BENĄ.
1-4 KLASIŲ MOKINIAI PER PASAULIO PAŽINIMO PAMOKAS MOKOSI PAŽINTI BEI TAUSOTI SUPANČIĄ APLINKĄ. IR KASMET SAUSIO MĖNESĮ GERIAUSIEJI 1-4 KLASIŲ MOKINIAI DALYVAUJA GAMTOS OLIMPIADOJE. SAUSIO 15 D. NET 14 GAMTOS MYLĖTOJŲ DALYVAVO ORGANIZUOTOJE OLIMPIADOJE APIE GAMTĄ. VAIKUS PASVEIKINO OLIMPIADOS ORGANIZATORĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS METODININKĖS JOLANTA VAITKEVIČIENĖ IR VAIDA ŪSIENĖ, VYRESNIOJI BIOLOGIJOS MOKYTOJA AURELIJA MAKŠTELIENĖ. OLIMPIADOS DALYVIAI ATSAKINĖJO Į TESTO KLAUSIMUS, ATLIKO PRAKTINES UŽDUOTIS APIE AUGALUS IR GYVŪNUS. VERTINIMO KOMISIJOS NARĖS GEOGRAFIJOS MOKYTOJA METODININKĖ JURGITA ABLĖNĖ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA METODININKĖ ALĖ ALEKNAVIČIENĖ APDOVANOJO VISUS OLIMPIADOS DALYVIUS PADĖKOS RAŠTAIS IR SALDUMYNAIS.  GAMTOS OLIMPIADOS NUGALĖTOJA TAPO 4B KLASĖS MOKINĖ LIEPA PETRAVIČIŪTĖ (MOKYTOJA ONA IVANAUSKIENĖ) IR PRIZININKAI – II VIETA ATITEKO 1A KLASĖS MOKINEI ROBERTAI RAKAŠIŪTEI (MOKYTOJA VAIDA ŪSIENĖ) III VIETA 2B KLASĖS MOKINEI RUSNEI TREPOČKAITEI (MOKYTOJA KRISTINA KLIMKEVIČIENĖ), 3A KLASĖS MOKINIUI GIRIUI MARKUČIUI (MOKYTOJA JOLANTA VAITKEVIČIENĖ) IR 4B KLASĖS MOKINEI ATĖNEI MALINAUSKAITEI (MOKYTOJA ONA IVANAUSKIENĖ). 
„... VISŲ GRAŽIAUSIA IR GARSIAUSIA DAINAVOS ŠALIS - IR SAVO AUKŠTAIS KALNELIAIS, IR ŽEMAIS KLONELIAIS, SAVO TAMSIOMIS GIRIOMIS, DIDŽIAIS TANKUMYNAIS“ /VINCAS KRĖVĖ/
PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS PIRMININKĖ JOLANTA VAITKEVIČIENĖ

GRUODŽIO 15 D. IŠ RESPUBLIKINIO KONKURSO „AŠ APSISPRENDŽIAU” SKIRTO TADO IVANAUSKO 135-OSIOMS METINĖMS PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS 3A KLASĖS MOKINYS GIRIUS MARKUTIS IR 4A KLASĖS MOKINĖ LIEPA PETRAVIČIŪTĖ GRĮŽO SU NUGALĖTOJŲ DIPLOMAIS. SVEIKINU VAIKUS, JŲ TĖVELIUS IR MOKYTOJAS. SUSITIKO IR PABENDRAVO SU GAMTININKU, RAŠYTOJU SELEMONU PALTANAVIČIUMI. DALYVAVO YPATINGAI ĮDOMIOJE FOTOMENININKO, GAMTOS MYLĖTOJO MARIAUS ČEPULIO DISKUSIJOJE APIE JO FOTOKLAJONIŲ ĮSPŪDŽIUS IR UŽFIKSUOTUS YPAČ JO MĖGIAMUS LIETUVOS PAUKŠČIUS IR KITUS MIŠKO GYVENTOJUS. KAIP GAMTININKAS SELEMONAS PALTANAVIČIUS (KURIS Į MŪSŲ MOKYKLĄ ATVYKS JAU LABAI GREITAI, VASARIO 21 D Į TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ „GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS XXI A.MOKYKLOJE” CITAVO PROFESORIAUS TADO IVANAUSKO ŽODŽIUS MUS IŠLYDĖDAMAS „ GAMTOS VIEŠPATS NE TAS, KURIS GRIAUNA, BET TAS, KURIS KURIA”.https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f5f/1/16/1f31e.pngLAPKRIČIO 19 D. ŠOKIŲ KOLEKTYVAS "AUŠRINĖ" DALYVAVO KONKURSE LENKIJOJE. MŪSŲ GVIDAS, DŽESTINA, DINARA, LUKRECIJA IR PELNĖ III  VIETOS DIPLOMĄ BEI MEDALIUS. SVEIKINAME!!!
 

 


 
 

 

 
 

RUGSĖJO 20 D. MATAS, BENAS, MILVYDAS, GVIDAS IR DŽESTINA DALYVAVO TRADICINĖS DVIRAČIŲ VARŽYBOSE "RIEDULIUKAS". ŠAUNUOLIAI!!!!!KOŠĖS DIENA


KAIP IR VISOS LIETUVOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAI, TAIP IR MŪSŲ MOKYKLOS PRADINUKAI SPALIO 10 D. PAMINĖJO SVEIKAI, ENERGINGAI IR SU ŠYPSENA. SVEIKOS MITYBOS PROJEKTE „KOŠĖS DIENA“ DALYVAUJAME NUO 2014 METŲ. DŽIAUGIAMĖS GALĖDAMI LEISTI VAIKAMS SUPRASTI SVEIKOS MITYBOS ĮGŪDŽIŲ SVARBĄ JŲ GYVENIME, GEBĖTI PASIRINKTI TINKAMĄ MENIU BEI VALGYTI PUSRYČIUS SU NUOTAIKA. ŠIAIS METAIS TA DIENA BUVO YPATINGA, NES VALGĖME VALGYKLOJE, O MOKYTOJOS, PASIPUOŠUSIOS PRIJUOSTĖMIS IR KEPURĖLĖMIS, SU MEILE DALINO MANŲ KOŠĘ, PAGARDINDAMOS JĄ SALDŽIA JUODŲJŲ SERBENTŲ UOGIENE, KURIĄ IŠVIRĖ MOKYTOJA JOLANTA. 1–4 KLASIŲ MOKINIAI MĖGAVOSI SVEIKAIS PUSRYČIAIS IR KLAUSĖSI PAMOKĖLĖS APIE GRŪDŲ NAUDĄ JŲ AUGANČIAM IR AKTYVIAM ORGANIZMUI. IŠ DIDELIO VALGYMO NEBŪSI BAGOTAS, TIK PILVOTAS.


MOKYTOJA J. VAITKEVIČIENĖ